כתבות

29.5.2015

2. מעיינות הבניאס

מתוך הרשימה של אורי דביר - 60 הטיולים שחייבים להכיר. מסלול טיול מס` 2 - מעיינות הבניאס

המשך...
29.5.2015

50. מכתש רמון – הר סהרונים

מתוך רשימת 60 הטיולים שחייבים להכיר. טיול מס` 50 - מכתש רמון- נקרות

המשך...
29.5.2015

20. הר גלבוע

מתוך רשימת 60 הטיולים שחייבים להכיר. מאת אוֹרי דביר. טיול מס` 20 - הר הגלבוע

המשך...
29.5.2015

42. נחל סדום

מתוך הרשימה של אורי דביר - 60 הטיולים שחייבים להכיר. מסלול טיול מס` 42 - נחל סדום

המשך...
29.5.2015

18. הר תבור

מתוך רשימת 60 הטיולים שחייבים להכיר. טיול מס` 18 - הר תבור

המשך...
29.5.2015

54. חולות כסוי

מתוך רשימת 60 הטיולים שחייבים להכיר. טיול מס` 54 - חולות כסוי

המשך...
29.5.2015

40. נחל זוהר

מתוך הרשימה של אורי דביר - 60 הטיולים שחייבים להכיר. מסלול טיול מס` 40 - נחל זוהר

המשך...
29.5.2015

9. נחל עמוד

מתוך רשימת 60 הטיולים שחייבים להכיר. טיול מס` 9 - נחל עמוד

המשך...
29.5.2015

37. מצוק ההעתקים

מתוך הרשימה של אורי דביר - 60 הטיולים שחייבים להכיר. מסלול טיול מס` 37 - נחל זוהר

המשך...
29.5.2015

13. מג`רסה, זאכי, נחל סמך

מתוך רשימת 60 הטיולים שחייבים להכיר מאת אוֹרי דביר. טיול מס` 13 - מג`רסה, זאכי, נחל סמך

המשך...