הנחל ליד מושב שפר

הנחל ליד מושב שפר

הנחל ליד מושב שפר