מפלי פרוד התחתונים, בסמוך לקיבוץ פרוד

מפלי פרוד התחתונים, בסמוך לקיבוץ פרוד

מפלי פרוד התחתונים, בסמוך לקיבוץ פרוד