תנאי שימוש – מאגר המסלולים

03.10.22

אנא קרא בעיון את כל התנאים. אם אינך מסכים לתנאים אל תירשם ו/או תרכוש את השירות.

הנוסח כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד פונה לנשים וגברים כאחד.

מאגר המסלולים חובר מתוך שיקול דעת ותשומת לב מרבית לבטיחות ולשמירה על הטבע.
עם זאת, יש לקחת בחשבון:
נהיגה בשטח היא מסוכנת.
המוציא לאור אינו אחראי בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי במאגר.
הכותב לא אחראי לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לקורא כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע המופיע במאגר המסלולים.
השימוש במאגר המסלולים אינו פוטר את המטייל מחובתו לפעול לפי כל דין בקשר למסלולים לרבות חובתו להישמע לשלטי הסבר ו/או אזהרה המצויים במקום ולתאם את הטיול עם גורמי ביטחון או בטיחות מוסמכים. 
מיטב המאמצים נעשו כדי שהמאגר יהיה נכון ומעודכן למועד הוצאתו לאור. עם זאת, המו"ל אינו אחראי לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה או שינויים בפרטים המופיעים בספר. 
כל מידע שיעזור בשמירה על עדכון המאגר יתקבל בברכה. נא לפנות אל contact@shvilim.co.il
התמיכה הטכנית במוצר מסופקת על-ידי חברת "אופרואד". יש לפנות במייל: support@off-road.io

1 .כל הזכויות שמורות לשבילים 4על4 בע״מ
2 .רישיון השימוש הוא אישי ואינו ניתן להעברה
3 .השימוש בתוכן ובמסלולים אסור לצרכים מסחריים
4 .אסור לצלם/ להעתיק/ לשכפל/ להדפיס כל תוכן 
5 .הנך מתחייב לשפות את שבילים בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם –
ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
6. המשתמש מסכים בזאת לקבל כתבות, עדכונים, מידע פרסומי או שיווקי לכתובת הדואר האלקטרוני שלו / לטלפון הסלולארי.
7. המשתמש יכול בכל עת להסיר עצמו מרשימת התפוצה של האתר באמצעות הקישור להסרה מרשימת התפוצה המופיע בכל איגרת שנשלחת אליו.
8. מדיניות ביטולים והחזרים כספיים:
א. רכישת כל מוצר דיגיטלי מהווה “מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה – 1995. בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 לרוכש לא עומדת הזכות לבטל עסקה ביחס ל”מידע” כהגדרתו הנ”ל. 
ב. מאחר וידוע למשתמש כי לאחר משלוח הקובץ אליו אין אפשרות להעבירו חזרה כך שלא יישאר אצל הלקוח, הרי שהלקוח לא יבקש לבטל את העסקה ו/או החזר כספי לאחר משלוח הקובץ כאמור.