עצמאית בשטח – טיול ראשון 18-20/2/21

18.02.21

תמונות מהטיול הראשון של עצמאית בשטח