4X4 ספר מסלולי הטיול

ספר מסלולים חדש: רק מקומות יפים, רק מקומות מיוחדים. 20 מסלולים חדשים, לא הופיעו בספרים הקודמים

18.03.17

עטיפות ספרים 4X4

הספר שלפניכם מכיל 20 מסלולי טיול נפלאים.
המסלולים נבחרו בקפידה: רק מקומות יפים, רק מקומות מיוחדים.

תמצאו כאן מקבץ של מסלולים ארוכים, בני 50 ק"מ, שממלאים יום טיול ארוך וגדוש, וגם מסלולים קומפקטיים לחצי יום נינוח במרכז הארץ או בצפון הקרוב.

45 שקל בלבד. כולל משלוחלרכישה ׁ-
אני רוצה את ספר המסלולים החדש >>

 

"4X4 מסלולי הטיול"
+ "4X4 המדריך השלם" ב -76 שקל בלבד –
 
אני רוצה את שניהם במבצע >>

 

לספרי מסלולים נוספים במבצע, לחצו –
אל חנות הספרים של יואב קווה >>

 

"4X4 – מסלולי הטיול" – רשימת המסלולים בספר:
טיולים בצפון:
ציר המעיינות הצפוני
מעין שוירח לעין אי"ה
מנחל תנינים לנחל מערות
מגבעת המורה לנחל תבור
מעלה הסברסים ורכס הגלבוע
נחלים זורמים ברמות מנשה

טיולים במרכז:
בן שמן אתגרי
שמורת דולב והפיתולים של נחל שורק
מתל צפית לרמת אבישור
אל העיר האבודה
משמורת פורה לחוף זיקים
מדבר יהודה אתגרי

טיולים בדרום:
יתיר, הר עמשא וצוק לבנית
נחל סכר וחולות ביר משאש
אל קניון הלס וחולות שונרה
סובב שבטה
מעין עקב לגב זרחן ושדה הבולבוסים
במעלה הר חמרן
אל בארות עודד ומפער פיטם
הקלאסיקה של מכתש רמון
כל המסלולים חדשים ולא הופיעו בספרים הקודמים!

עטיפות ספרים 4X4

 

דוגמאות לעמודים מתוך ספר המסלולים החדש:

 

45 שקל בלבד. כולל משלוח. לרכישה ׁ-
אני רוצה את ספר המסלולים החדש >>

 

"4X4 מסלולי הטיול"
+ "4X4 המדריך השלם" ב -76 שקל בלבד –
 
אני רוצה את שני הספרים במבצע >>

 

לספרי מסלולים נוספים במבצע, לחצו –
אל חנות הספרים של יואב קווה >>