כרמלית נאה – פורחת החודש

בחודשים פברואר ומרץ לא ניתן להתעלם מכתמי הפריחה הורודה של הכרמלית

31.05.15

בשיתוף אתר צמח השדה, 6/3/2008

הכרמליתים חיפשו צלב יפה ומיוחד והעתיקו מהכרמלית, והבוטנאים חיפשו שם לצמח והעתיקו מהכרמליתים. בכל מקרה מדובר בפרח נאה

הכרמלית הנאה היא פרח קלאסי ממשפחת המצליבים. צורת הצלב של עלי הכותרת כה ברורה עד כי הפכה לסמלם של נזירי המיסדר הכרמליתי (צלב מלטה).

הצמח הוא אנדמי לישראל סוריה ולבנון (צמח אנדמי הוא צמח שתפוצתו העולמית מוגבלת למדינה אחת או לאזור גיאוגרפי מצומצם).

פרחי הכרמלית גדלים באשכולות על הצמח וכל פעם מופנה כלפי מעלה הפרח התורן, כך שמרבדי הפריחה בוהקים לאורך זמן.

עוד על הכרמלית הנאה באתר צמח השדה

הכרמלית פורחת כעת בגולן ובכרמל.  למסלול טיול בכרמל מעין הוד להר שוקף

כרמלית נאה. צילום שרה גולד