טיול התנדבות מפוני שדרות מלחמת אוקטובר 2023 הר סדום צילום בר אהרון

טיול התנדבות מפוני שדרות מלחמת אוקטובר 2023 הר סדום צילום בר אהרון

טיול התנדבות מפוני שדרות מלחמת אוקטובר 2023 הר סדום צילום בר אהרון