סדנת צילום, שלכת, רוני סופר, טיול צילום עצים יער אוירה אווירה