יהודיה

יהודיה, סדנת צילום, שלכת, רוני סופר, טיול צילום נחל אווירה מים נהר אוירה