17.10.2022 שני >

אתגרי: חוצה כרמל אתגרי

פעם אחרונה לפני החורף מעלה המוחרקה לנחל מערות אתגרי, רכב הילוך כח צמיגים 50:50

ההרשמה לטיול זה הסתיימה ולכן הטיול לא מוצג כאן. יתכן שבקרוב ייקבע תאריך חדש לטיול ואז נפרסם אותו שוב בעמוד זה ובעמוד טיולים מודרכים.