סוזוקי ויטארה ב מעלה מרזבה

מעלה מרזבה סוזוקי ויטארה קשוח מעלה עליה