גבעות גורל / צילום: משה לב

גבעות גורל / צילום: משה לב