22.10.2021 שישי >

בין הגלילים והאריות

מהגליל התחתון לעליון ומה שביניהם

טיול זה אינו פעיל כרגע. יתכן שבקרוב ייקבע תאריך חדש לטיול ואז נפרסם אותו שוב בעמוד זה ובעמוד טיולים מודרכים.