אלונים

חדרי בריחה, עמק יזרעאל, אלונים, טיול הרפתקאות עליה אבק