אלונים

חדרי בריחה, עמק יזרעאל, אלונים, טיול הרפתקאות מורד ירידה שביל