09.03.2024 שבת >

רמת בוקר לעין עקב

שבת מדברית בשבילי הר הנגב

ההרשמה לטיול זה הסתיימה ולכן הטיול לא מוצג כאן. יתכן שבקרוב ייקבע תאריך חדש לטיול ואז נפרסם אותו שוב בעמוד זה ובעמוד טיולים מודרכים.