חוצה ישראל מקטע 3

חוצה ישראל חציה מעבר מים שלולית