01.10.2021 שישי >

קורס נהיגת שטח בקבוצה – לנשים בלבד

כי כל נהגת צריכה קבינה משלה

ההרשמה להדרכה זו הסתיימה ולכן הדרכה זאת לא מוצגת כאן. יתכן שבקרוב ייקבע תאריך חדש להדרכה זו ואז נפרסם אותה שוב בעמוד זה ובעמוד הדרכות .