02.08.2022 שלישי >

בדיקת מערכת הרשמה בהדרכות

עמוד בדיקה של הרשמות להדרכות - בבקשה לא להרשם ולא לשלם כאן

ההרשמה להדרכה זו הסתיימה ולכן הדרכה זאת לא מוצגת כאן. יתכן שבקרוב ייקבע תאריך חדש להדרכה זו ואז נפרסם אותה שוב בעמוד זה ובעמוד הדרכות .