27.01.2024 שבת >

מיוחד! קורס נהיגת בוץ בבן שמן

הקורס הנכון בזמן הנכון

ההרשמה להדרכה זו הסתיימה ולכן הדרכה זאת לא מוצגת כאן. יתכן שבקרוב ייקבע תאריך חדש להדרכה זו ואז נפרסם אותה שוב בעמוד זה ובעמוד הדרכות .