10.02.2023 שישי >

קורס בוץ וחילוצים

החורף כאן - האם אתם מוכנים לקראתו?

ההרשמה להדרכה זו הסתיימה ולכן הדרכה זאת לא מוצגת כאן. יתכן שבקרוב ייקבע תאריך חדש להדרכה זו ואז נפרסם אותה שוב בעמוד זה ובעמוד הדרכות .