16.09.2022 שישי >

הדרכה פורסטרים סמלת

הדרכת נהיגה סגורה למוזמנים ולרכבי סמלת בלבד.

ההרשמה להדרכה זו הסתיימה ולכן הדרכה זאת לא מוצגת כאן. יתכן שבקרוב ייקבע תאריך חדש להדרכה זו ואז נפרסם אותה שוב בעמוד זה ובעמוד הדרכות .