Refaiim valley decent

רכבי פנאי SUV מסלול שטח מותאם לג'יפונים נחל רפאים ירידה טכנית לרכבי פנאי הרי ירושלים גלגל באוויר

ירידה טכנית לרכבי פנאי עם מדרגה וחריץ קטן בשביל כחול מדרום לנחל רפאים