18.11.2022 שישי >

סדרת עבירות וחילוץ מתקדמים

תתקיים בימי שישי (מסע מסכם חמישי-שישי) ומותאמת גם לשומרי שבת

ההרשמה להדרכה זו הסתיימה ולכן הדרכה זאת לא מוצגת כאן. יתכן שבקרוב ייקבע תאריך חדש להדרכה זו ואז נפרסם אותה שוב בעמוד זה ובעמוד הדרכות .