תקנון האתר

אנא קרא בעיון את כל התנאים. אם אינך מסכים לתנאים אל תירשם לשירות / אל תבקר באתר.

הנוסח כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד פונה לנשים וגברים כאחד.

 1. האתר מכבד את הפרטיות של הגולשים, המבקרים והמשתמשים בו (להלן "המשתמש"). כל הפרטים יישמרו בצורה חסויה ולא יועברו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין או עפ"י התקנון ללא אישור המשתמש.
 2. המשתמש הרשום באתר מסכים בזאת לקבל כתבות, עדכונים, מידע פרסומי או שיווקי לכתובת הדואר האלקטרוני שלו / לטלפון הסלולארי.
 3. המשתמש מסכים כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באתר, לרבות צד שלישי.
 4. האתר לא מתחייב כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן.
 5. האתר שומר על הזכות להפסיק את פעילותו ללא כל הודעה מוקדמת.
 6. ללא אישור בכתב מהאתר, המשתמש אינו רשאי להעביר, להפיץ ו/או לשכפל מידע אשר מוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני.
 7. המשתמש נותן הסכמתו לאתר למסור את פרטיו האישיים לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין, לצורך פתיחה בחקירה או תביעה נגד מי שחשוד בביצוע פעולה בלתי חוקית.
 8. המשתמש יכול בכל עת להסיר עצמו מרשימת התפוצה של האתר באמצעות הקישור להסרה מרשימת התפוצה המופיע בכל איגרת שנשלחת אליו.
 9. האתר ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש. יחד עם זאת האתר אינו יכול להבטיח אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות. לפיכך האתר לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת האתר.
 10. התנאים נתונים לשינויים ע"י הנהלת האתר בכל עת בלא מתן הודעה מראש למשתמש. השינויים יפורטו כאן ולכן מומלץ לבקר בעמוד זה מעת לעת.
 11. בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בתל אביב.
 12. על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.