ציוד חילוץ / צילום: אבנר ברוך

ציוד חילוץ / צילום: אבנר ברוך

ציוד חילוץ / צילום: אבנר ברוך