שיטה מלבינה העץ

צילום: © יעקב גרזון ואתר צמח השדה