טלפונים חיוניים – צוותי חילוץ איזוריים

צוות חילוץ איזור הגולן –          04-6969777

צוות חילוץ איזור גליל מערבי –  04-9870077

צוות חילוץ איזור עין גדי –         08-6594736

צוות חילוץ איזור מגילות –        02-9945245       

צוות חילוץ איזור ערד –            08-9959667

צוות חילוץ רמת הנגב –           08-6535166

צוות חילוץ איזור אילת –          08-6333844