נחל לבן דיונה חול דיונות

נחל לבן דיונה חול דיונות