סכיני דימונה לינה אוהלים מסמך שטח 8

סכיני דימונה לינה אוהלים מסמך שטח 8