עוזי בנדרלי

מעלה עוזי עוזי בנדרלי / מתוך אתר "יזכור"