מכוון חיצוני מכוון קרקעי

מכוון חיצוני מכוון קרקעי. אימון