מכוון חיצוני. תרגול במישור

מכוון חיצוני. תרגול במישור