מפה המסלול. בצהוב. נקודת ההתחלה – המושבה בת שלמה

מפה המסלול. בצהוב. נקודת ההתחלה - המושבה בת שלמה