נחל צין. המרפסת השניה והנטיף

נחל צין. המרפסת השניה והנטיף