נוף מצלעות המכתש הקטן. לפני הירידה החוזרת לנחל צין

נוף מצלעות המכתש הקטן. לפני הירידה החוזרת לנחל צין