נחל כסוי. לא כדאי לרדת מהשביל

נחל כסוי. לא כדאי לרדת מהשביל