מטרה בשטח האש. לא כדאי לטייל כאן באמצע השבוע

מטרה בשטח האש. לא כדאי לטייל כאן באמצע השבוע