רמות מנשה במרץ 2008. משטחים צהובים של חרציות.

רמות מנשה במרץ 2008. משטחים צהובים של חרציות.