עין כפר. המים זורמים לשוקת בטון ומשם החוצה

עין כפר. המים זורמים לשוקת בטון ומשם החוצה