בשיא עונת הפריחה יש מרבדים

בשיא עונת הפריחה יש מרבדים