ציר המצלעות. חניה בצל השיטה. צילום גיא רוסו

ציר המצלעות. חניה בצל השיטה. צילום גיא רוסו