מדרגה הגדולה בציר המצלעות פותחים ציר

מדרגה הגדולה בציר המצלעות פותחים ציר