בדרך למדרגת המצלעות. שרידי המטוס שהתרסק

בדרך למדרגת המצלעות. שרידי המטוס שהתרסק