הפתעה. מים במדבר. בריכות אידוי ושפע עופות מים

הפתעה. מים במדבר. בריכות אידוי ושפע עופות מים