הבאר בעין עברונה. אולי עברו כאן בני ישראל

הבאר בעין עברונה. אולי עברו כאן בני ישראל