דקל הדום. בית הגידול הצפוני בעולם

דקל הדום. בית הגידול הצפוני בעולם