קיר מחולק למדפים ומקום מעולה להפסקה

קיר מחולק למדפים ומקום מעולה להפסקה