מפת המסלול. מתוך הספר טיולי רכב בשטח בהוצאת מפה

מפת המסלול. מתוך הספר טיולי רכב בשטח בהוצאת מפה